Kontakt

Post:Vänsterns Internationella Forum
Box 126 60
112 93 Stockholm
E-post:infovif@vansterpartiet.se
Telefon:+46 (0)8 654 08 20