Aktuellt

Lär känna Ann Johansson som kommer att göra sin praktik hos oss under hösten

Det kan vara lätt att tro att konsekvenserna av miljöförstöring påverkar alla på en plats lika mycket. Men som med så mycket annat, slår det ohållbara utnyttjandet av våra ekosystem hårdast mot de mest utsatta, ofta ursprungsbefolkning och särskilt kvinnor. De ojämlika maktstrukturer som finns i våra samhällen avspeglas nämligen i hur vi påverkas av klimatförändringar, där de redan marginaliserade är de som lider värst av konsekvenserna men har minst att säga till om.

I helgen hade Vänsterns Internationella Forums nya styrelse sitt första styrelsemöte. Det blev en intensiv helg då både riktlinjer och strukturer för mandatperioden fastställdes, men trots långa dagar var glädjen och engagemanget dominerande. Både nya och gamla ledamöter beskriver den kompetens som finns i gruppen och hur de ser fram emot att tillsammans fortsätta arbetet för en mer demokratisk värld.

Solidaritetsorganisation i spännande utvecklingsprocess söker praktikant med inriktning på kommunikation och ansökningar till finansiärer. Du är en noggrann, kvalitetsmedveten person som med lätthet samverkar med andra.

Idag måste företag enligt lag generera vinst åt sina aktieägare, men det finns ingen lag som kräver att de ska respektera mänskliga rättigheter eller miljön. Men efter en omröstning i EU-parlamentet står det klart att sådan lagstiftning kommer att införas.

Agenda 2030s löfte om att ingen ska lämnas utanför reflekterar hela Vänsterns Internationella Forums arbetssätt och filosofi. Vi tror att nyckeln till att uppnå de globala hållbarhetsmålen är att främja inkludering och skapa en rättvis maktfördelning.