Ambassadörer

Ambassadörer

Ambassadörer

Våra ambassadörer stärker den internationella solidariteten i Sverige genom informationsspridning och opinionsbildning.

Ambassadörerna engagerar sig ideellt för Vänsterns Internationella Forum och deltar i den utsträckning de själva väljer. Det kan handla om att skriva debattartiklar, hålla föreläsningar eller kurser på sin ort, sprida information på nätet eller delta på konferenser som representant för Vänsterns Internationella Forum.

Vill du bli vår ambassadör?

© 2024 Vänsterns Internationella Forum