ANMÄL MISSTÄNKTA OEGENTLIGHETER

Vänsterns Internationella Forum arbetar för att motverka missförhållanden på alla nivåer och i alla former. Om du misstänker eller har kännedom om korruption, oegentligheter eller missförhållanden inom Vänsterns Internationella Forums verksamhet, ber vi dig att rapportera det till oss eller till Sida. 

Det kan du göra genom att skicka en anmälan till vif.visselblasa@vansterpartiet.se. Anmälan kan skrivas på svenska eller engelska. Om de misstänkta oegentligheterna berör personer som ingår i visselblåsarkommittén eller om det finns andra skäl att inte använda vår interna visselblåsarfunktion så kan du vända dig till Sidas, på https://www.sida.se/om-sida/kontakt/misstanke-om-korruption 

Mer information om hur du gör en anmälan finner du i vår visselblåsarpolicy: