FÖRSTA HELGEN MED NYA STYRELSEN

Första helgen med nya styrelsen

I helgen hade Vänsterns Internationella Forums nya styrelse sitt första styrelsemöte. Det blev en intensiv helg då både riktlinjer och strukturer för mandatperioden fastställdes, men trots långa dagar var glädjen och engagemanget dominerande. Både nya och gamla ledamöter beskriver den  kompetens som finns i gruppen och hur de ser fram emot att tillsammans fortsätta arbetet för en mer demokratisk värld.

Den nya styrelsen består av sex omvalda och tre nyinvalda ledamöter, som tillsammans  bidrar med bred kunskap, nya perspektiv och delar ett starkt intresse för internationellt arbete. För de nya ledamöterna, Fredrik Stockhaus, Jessica Carlqvist och Emma Eliasson Åström bidrog helgen till att få en första inblick i Vänsterns Internationella Forums verksamhet och projekt, men de fick också delta i spännande diskussioner och beslut. Även för veteraner blev helgen lärorik, Sara Högelius beskriver hur hon trots sina tre år i styrelsen hela tiden lär sig nya saker, blir inspirerad, och märker hur styrelsen blir bättre och bättre på sitt uppdrag: ” Nämligen att visa internationell solidaritet inte bara i ord utan även i handling!”.

”Tillsammans besitter hela styrelsen och kansliet en väldig kompetens och jag tror att VIF kommer att lyfta ännu mer framöver.”

Johanna Eliasson, ordförande.

Förväntningarna på den kommande mandatperioden är höga och det råder ingen tvekan om att alla är peppade inför att komma igång med arbetet. Bland ledamöterna är man överens om att det engagemang och kompetens som styrelsen besitter kommer bidra till att VIF fortsätter utvecklas och blir än bättre på att göra skillnad i sitt arbete för ökad jämlikhet, jämställdhet och demokrati. Rodrigo Arce uttrycker försiktigt sina förväntningar på året med ”Att VIF ger sitt lilla bidrag för ökad solidaritet mellan folken och en förändrad värld”. 


Mer information om styrelseledamöterna hittar ni här!