KLIMATRÄTTVISA

Visste du att…

Den rikaste tiondelen av världens befolkning är ansvarig för över hälften av de totala globala utsläppen, samtidigt som den fattigaste hälften har stått för enbart 10 procent av utsläppen?


Effekterna av klimatförändringarna ses över hela världen, men de länder och samhällen som orsakat minst klimatavtryck är ofta de som drabbas hårdast. Klimatförändringarna ökar också den globala ojämlikheten: Samhällen på varma breddgrader skadas exponentiellt mer av ytterligare temperaturökningar, samtidigt som de ofta har färre resurser för att skydda sig mot klimatförändringarna.

Det är tydligt att det krävs ett rättviseperspektiv för att möta klimatkrisen – det krävs klimaträttvisa!

Klimaträttvisa belyser sambanden mellan miljöförstöring och sociala, politiska och ekonomiska ojämlikheter. Klimaträttvisa handlar om att den oproportionerliga bördan av klimatkrisen ska fördelas rättvist – alltså att de länder som bidragit mest till klimatförändringarna också borde ta störst ansvar för följderna. Men också att alla ska kunna ta del av de klimatåtgärder som görs. “Gröna lösningar” måste vara hållbara och rättvisa, vilket förutsätter att alla kan göra sin röst hörd. Men så ser det inte ut idag. Människor som drabbas värst av klimatförändringar är ofta de som nekas möjlighet att delta i beslutsprocesser som påverkar dem. Det vill vi ändra på! 

Klimatkrisen synliggör och förvärrar orättvisor

Det förändrade klimatet har inneburit att redan marginaliserade grupper har fått det ännu sämre. Detta trots att de bidrar (och har bidragit) minst till klimatförändringarna. Klimatkrisen kan därför inte ses som en enskild fråga utan hänger ihop med flera redan existerande sociala, politiska och ekonomiska ojämlikheter. Därför behövs klimaträttvisa. 

Klimaträttvisa kräver i sin tur utökad demokrati. Vänsterns Internationella Forum och våra samarbetspartners arbetar med frågor kopplade till klimaträttvisa. Vi vill säkra en ökad representation av marginaliserade kvinnor och unga, vars delaktighet och påverkan är avgörande för klimaträttvisa och en rättvis omställning.