NY SKAKANDE INFORMATION OM PARTI KOPPLAT TILL TIDIGARE SIDA/VIF-BISTÅNDSPROJEKT PÅ VÄSTBANKEN

Vänsterns internationella forum (VIF) har tidigare med medel från Sida stöttat ett jämställdhetsprojekt på Västbanken, Palestina. VIF är Vänsterpartiets biståndsorganisation. Projektet syftade till att stärka unga kvinnor och mänskliga rättigheter. Projektet har skett i form av en ungdomsplattform med ungdomar från tre palestinska partier: PPP, FIDA och DFLP. Ett av de partierna, DFLP, har gått ut med att deras organisation i Gaza deltagit i Hamas terrorattack 7 oktober. VIF har inte betalat ut några pengar till danska Enhetslistan för projektet sedan 2019.

– Vi är chockade. VIF har via danska Enhetslistan stöttat ett jämställdhetsprojekt för unga och mänskliga rättigheter på Västbanken. Nu har vi fått veta att ett av partierna kopplade till projektet har deltagit i de vedervärdiga attackerna, säger Johanna Eliasson, ordförande för VIF.

Varken Enhetslistan eller den danska biståndsmyndigheten DIPD menar att det finns några som helst tecken på att biståndsmedel gått till annat än vad som varit avsikten. Det finns ingenting som tyder på att pengar ska ha gått till partiet DFLP.

– I nuläget arbetar vi med att få fram all information som kan bidra till att klarlägga vad som hänt. Vi tar ansvar, och vår uppgift nu är att se till att något liknande aldrig sker igen i vår organisation, säger Johanna Eliasson.

Projektet har skett i samarbete mellan VIF och det danska partiet Enhetslistan, finansierat av Sida och deras danska motsvarighet DIPD. Konkret har det skett genom att VIF har fört över Sida-medel till Enhetslistan som i sin tur fört över pengar till projektet. Ansökan, aktivitetsplaner och rapporter har redovisats enligt gällande Sida-regler.

Projektet inleddes 2013. Efter 2019 har VIF inte fört över några medel till Enhetslistan för projektet och projektet avslutades formellt 2022. Då löpte den programperiod som projektet ingick i ut och idag har VIF inget samarbete i Palestina.

– Vi och många andra har uppenbarligen helt missbedömt det här partiet. Det beklagar vi djupt. Under tiden vårt projekt pågått har varken EU eller USA haft partiet på sina terrorlistor och allt har varit godkänt av Sida och deras danska motsvarighet. Vi fördömer starkt attackerna mot civila den sjunde oktober, säger Johanna Eliasson.

Under programperioden utgjorde projektet i snitt 5 % av VIFs Sida-finansierade verksamhet och omfattade i snitt 200 000 kronor per år. Det är medel som gått till sådant som transporter för att ungdomarna ska kunna träffas, hyra för möteslokaler, mat i samband med möten och arvode för externa föreläsare.