PEOPLE AND POWER

I fredags var kansliet på People & Power och fick ta del av flera spännande och viktiga panelsamtal. 

I vår monter fick vi tala om ett favoritämne, nämligen hur vår verksamhet bidrar till positiv förändring. Vi är övertygade om att ökad demokrati och rättvisa kräver ökad inkludering av kvinnor och unga i beslutsfattande processer. Vi frågade också besökarna om hur de tror att vi tillsammans når en positiv förändring. Flertalet enades om solidaritet, inkludering och rättvisa. 

Tack ForumCiv för ett lyckat People & Power!