SÄG HEJ TILL VÅRENS PRAKTIKANT!

Hej! Jag heter Elin och jag ska praktisera hos Vänsterns Internationella Forum den här våren. Jag kämpar för en värld med socialistiska värdegrunder – där kollektivism står framför individualism och jag är säker på att det är möjligt.

Vad var det som gjorde dig intresserad av vänsterns internationella forum?

Jag har länge varit intresserad av och engagerad i frågor som rör global klimaträttvisa, social rättvisa och ekologisk hållbarhet. Efter att jag läste humanekologi vid Lunds universitet där jag bland annat fick lära mig om politisk ekologi förstod jag att jag vill arbeta politiskt med dessa frågor. Jag ville praktisera hos en organisation som arbetar för att skapa en mer rättvis värld globalt och som har ett fokus på klimaträttvisa.

Varför tycker du att de frågorna Vänsterns Internationella Forum driver är viktiga?

Vänsterns Internationella Forum arbetar för att de som är hårdast drabbade av orättvisor ska få bättre möjligheter till förändring och det tycker jag är otroligt viktigt: att kollektivt och internationellt hjälpa varandra. Med ett särskilt fokus på kvinnor och unga som på många platser är marginaliserade tror jag att vi tillsammans kan åstadkomma förändring.

Vad gör du när du inte praktiserar hos Vänsterns Internationella Forum?

Jag läser sista termin på kandidatprogrammet ‘Samhälle, kultur och etnografi’ med inriktning antropologi vid Uppsala universitet. Utöver praktiken kommer jag läsa en kurs i kulturgeografi i vår. På min fritid tycker jag om att vara i Skåne på mina föräldrars gård och njuta av naturen och umgås med djuren.

Vad hoppas du få ut av din praktik?

Jag hoppas att jag får lära mig om hur man kan arbeta politiskt, om biståndsfrågor och om internationella relationer. Jag vill också få ytterligare inblick i de strukturella maktrelationer som skapar orättvisor och hur man kan arbeta för att motverka dem.