SAMARBETEN

Vi vet att det är tillsammans som vi är starka. Därför strävar vi alltid efter att skapa nya samarbeten och att ingå i större nätverk. Nedan följer en lista av organisationer som vi på olika sätt samarbetar med.

CONCORD Sverige

Vi är stolta nyblivna medlemmar i CONCORD Sverige som idag samlar 82 medlemsorganisationer som tillsammans verkar för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik.

ForumCiv

Som medlemmar i ForumCiv är vi en av över 200 medlemmar från svenska civilsamhället med målet att bilda opinion och stärka marginaliserade människor som hävdar sina rättigheter. 

Sedan ForumCivs årsmöte 2021 är vår generalsekreterare Nike Dahlskog ledamot i ForumCivs styrelse.

Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Det är framförallt genom Sidas särskilda demokratistöd som vi genomför vårt demokratifrämjande arbete.

Vänsterpartiet

Som Vänsterpartiets organ för internationellt arbete samverkar vi med Vänsterpartiet i internationella frågor och utformar vår verksamhet i enlighet med vår gemensamma vision om ett inkluderande och jämställt samhälle.