STYRELSEN

Vänsterns Internationella Forums styrelse väljs av Vänsterpartiets partistyrelse på en period av två år.

Johanna Eliasson, ordförande

Bor i Göteborg

Tel: 0046(0) 706 88 46 60

E-post: johanna.eliasson@vansterpartiet.se

Jonas Kårlin, ordinarie

Bor i Göteborg

E-post: jonas.karlin@vansterpartiet.se

Caroline Täljeblad, ordinarie

Bor i Umeå

E-post: caroline.taljeblad@vansterpartiet.se

Rodrigo Arce, ordinarie

Bor i Stockholm

E-post: rodrigo.arce@vansterpartiet.se

Emma Eliasson Åström, ordinarie

Bor i Malmö

E-post: emma.eliasson-astrom@vansterpartiet.se

Jessica Carlqvist, ordinarie

Bor i Örebro

E-post: jessica.carlqvist@vansterpartiet.se

Marta Aguirre, ordinarie

Bor i Märsta

E-post: marta.aguirre@vansterpartiet.se

Håkan Svenneling, ersättare

Bor i Karlstad

E-post: hakan.svenneling@vansterpartiet.se