UPPDRAG:

Översyn av Vänsterns Internationella Forums Sida-finansierade verksamhet.

Vänsterns Internationella Forum är en partianknuten organisation som bildades 1995 i syfte att verka för en demokratisk, jämlik och jämställd värld med respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Vänsterns Internationella Forum kommer mellan åren 2024 – 2027 genomföra programmet ”Marginaliserade kvinnor och ungas politiska inflytande – en förutsättning för en rättvis och hållbar utveckling”. Vi söker nu konsult för att genomföra en översyn av nuvarande program, med fokus på kapacitetsutveckling och synergier inom programmet.

För fullständig uppdragsbeskrivning läs här. For english assignment description read here.