VAD VI GÖR

Med fler röster i de politiska församlingarna kan fler perspektiv belysas och krav ställas på en förändring där makten blir mer rättvist fördelad.

Vänsterns Internationella Forums verksamhet riktar sig till demokratiska rörelser; partier, partianslutna organisationer eller andra organisationer som delar vår ideologi och problemanalys och verkar för att förbättra kvinnors och ungas möjligheter att organisera sig och påverka samhällsutvecklingen.

Inom ramen för verksamheten anordnas utbildningar och kurser, utbyten, nätverkande, kampanjer, politikerskolor och möten. Vänsterns Internationella Forum värnar det lokala ägarskapet och har valt att inte arbeta direktimplementerande i våra samarbetspartners verksamhet. Det är våra samarbetspartner som bäst vet hur deras verksamhet bör utformas för att bidra till en hållbar utveckling och en rättvis värld. Inom den svenska vänsterrörelsen finns stor kunskap och erfarenhet av samhällsförändring och påverkansarbete. Med den erfarenheten stöttar vi samarbetspartner i deras arbete med att ge en röst åt dem vars rättigheter kränkts.

Genom det solidariska och jämlika samarbetet med vänsterpartier och vänsterrörelser runt om i världen, belyser vi de globala orättvisorna och påverkar de strukturer som skapar en skev fördelning av resurser, makt och rättigheter. När fler röster från kvinnor och ungdomar från marginaliserade grupper hörs i politiska församlingar kommer fler perspektiv belysas och krav ställas på en förändring där makten blir mer rättvist fördelad.

I Sverige arbetar vi med informationsspridning och opinionsbildning för att bidra till stärkt internationell solidaritet. Vi ingår också i flera nätverk för att mer effektivt bedriva påverkansarbete.


Vår verksamhet fokuserar särskilt på tre områden:

Utökad demokrati

Utökat politiskt deltagande samt konsoliderande av partier och stärkta samarbeten

Kvinnor och ungdomar

Vidgat deltagande av kvinnor, ungdomar och marginaliserade grupper

Ökad kapacitet

Kapacitetsstärkande av oss och partners i programarbetet