VÄLKOMMEN TOBIAS! VÅR NYA PROGRAMHANDLÄGGARE

Vem är du?

Jag är pappa, löpare och socialist. Jag bor i Malmö med sambo och två barn. Mitt engagemang finns inom internationell solidaritet, miljö, och resursfördelningsfrågor. Jag har under stora delar av mitt liv varit engagerad i miljö och utvecklingsorganisationer. Inom vilka jag varit anställd, varit aktivist eller suttit i styrelser. När jag inte finns på kansliet i Stockholm så finns jag i Malmö där jag bor och där jag även är fritidspolitiker i region och kommun. När tid finns över så springer jag gärna långa rundor i skogen eller mellan de skånska åkrarna.

Vad har du gjort innan du började hos oss?

Jag har tidigare jobbat på en rad olika utvecklings/biståndsorganisationer. Både med strategisk kommunikation, program och projekthandläggning. Främst mot Asien med jordbruksutveckling i fokus där klimatanpassning och skydd mot förluster och skador varit huvudinriktning.

Vad blir din roll hos Vänsterns Internationella Forum?

Jag kommer att jobba som senior programhandläggare. Jag kommer att vara den som framåt stödjer partners i dess process med att utveckla sina metoder och arbetssätt, jag kommer vara länken mellan partners och dess projekt och våra finansiärer där vår roll är att förmedla partners utmaningar och framsteg. Min förhoppning och absoluta målsättning är att jag skall kunna vara det stöd som partners behöver, så att de i sin tur kan genomföra alla projekt och sitt jobb på bästa möjliga vis och därigenom påverka och leda till förändring.

Varför sökte du dig till oss?

Jag sökte mig till Vänsterns Internationella Forum pga. två anledningar, den ena är att jag ville prova någonting nytt, att möta nya utmaningar och att få se, träffa och förhoppningsvis också förstå nya dimensioner av vår orättvisa värld. Den andra handlar om möjligheten att få agera och verka inom en organisation vars yttersta ideologi och mål jag tror på. Att få möjligheten att på arbetstid och inom ett internationells sammanhang få vara med och driva kampen mot en bättre, grönare, mer solidarisk och socialistisk värld är en ynnest jag inte vill missa för allt i världen.