VÅR FÖRÄNDRINGSTEORI

Vänsterns Internationella Forums verksamhet syftar till ett övergripande mål om att skapa starka partier som marginaliserade kvinnor och unga kan identifiera sig med, vill engagera sig i och rösta på. Partierna skall, i en politisk majoritet, kunna vara med och bidra till en agenda mer i linje med socialistiska ideal, i betydelsen jämlikhet, icke-diskriminering, jämställdhet, hållbarhet och solidaritet, och i opposition kunna driva ett påverkansarbete som syftar till det samma.

Vår förändringsteori, hur vi beskriver förutsättningar, genomförande och förväntade resultat av vårt arbete, visas nedan i en visuell illustration. Genom att klicka på knappen under illustrationen kan ni ta del av den mer detaljerade beskrivningen av vår förändringsteori.