VÅR ORGANISATION

Vänsterns Internationella Forum arbetar för att belysa de globala orättvisorna och påverka de strukturer som skapar en skev fördelning av resurser, makt och rättigheter i världen.

Vänsterns Internationella Forum är en partianknuten solidaritetsorganisation vars vision är en demokratisk, jämlik och jämställd värld med respekt för mänskliga fri- och rättigheter.

Organisationens huvudman är Vänsterpartiet. Vänsterpartiets partistyrelse är föreningens högsta beslutande organ som beslutar om stadgar samt väljer Vänsterns Internationella Forums styrelse med ansvar att strategiskt styra föreningen och säkerställa att stadgar och övergripande styrdokument efterföljs. Medlemmar i organisationen är ledamöter invalda i organisationens styrelse. Vänsterns Internationella Forum har ett kansli beläget på Kungsholmen i Stockholm med tre anställda.

Vänsterns Internationella Forum bildades 1995 och stadgarna beskriver organisationens ändamål så här: Ändamålsparagraf ur Vänsterns Internationella Forums stadgar 2020: 

3.1 Vänsterns Internationella Forum arbetar för att belysa de globala orättvisorna och påverka de strukturer som skapar en skev fördelning av resurser, makt och rättigheter i världen. 

3.2 Vänsterns Internationella Forum arbetar för att stödja och främja uppbyggnaden av fria och demokratiska organisationer som verkar för folkligt inflytande, global rättvisa och gemensam säkerhet. Detta sker genom ett solidariskt och jämlikt samarbete i projekt som syftar till att:

Öka respekten för mänskliga fri- och rättigheter

Bekämpa förtyck, utsugning och könsdiskriminering

Stimulera demokratiska processer

Främja ekologisk hållbar utveckling

Vi samarbetar med partier, partianslutna organisationer och med andra civilsamhällesorganisationer vars verksamhet syftar till en samhällelig förändring i enlighet med den vi själva tror på. Sedan starten har vi haft samarbeten i Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Östeuropa.