VÄRLDSHUNGERDAGEN

Idag på Världshungerdagen den 16 oktober vill vi uppmärksamma den globala matkrisen: Över 9% av världens befolkning, cirka 783 miljoner människor lever i måttlig eller allvarlig matosäkerhet.

Men den här krisen behandlas inte som en kris. Dagens matsystem tillåts skapa och befästa hunger när maten fördelas ojämlikt, trots att det finns tillräckligt med mat på jorden åt alla. Samtidigt skadar nuvarande matsystem både människa och planet genom ohållbar användning av jordens resurser, negativ  klimatpåverkan och förlust av biologisk mångfald. Forskning visar att småskaliga producenter, av vilka de flesta är kvinnor, står för ungefär hälften av all konsumerad mat globalt. Ändå är denna majoritet av producenter de mest påverkade av kriser som det globala matsystemet utsätts för. 

Rätten till mat är en mänsklig rättighet. Trots det handlas mat med som vilken vara som helst. Reformer som syftar till att förändra matsystemet är nödvändiga och måste utformas med inflytande från småskaliga matproducenter för att motverka att vinstintressen och makt förblir styrande.

Förra veckan deltog vi på Utmana systemet, ett event anordnat av The Hunger Project, SIANI och Reformaten med fokus på hur hållbara och rättvisa matsystem kan och bör utformas. Ett inslag var en film där Rowlands Kaotcha från The Hunger PRoject listade tre saker som vi med säkerhet kan veta:

Hungern ökar i stora delar av världen. Konflikter, klimatförändringar, covid-19 och ekonomisk och social ojämlikhet är drivande faktorer i denna trend – faktorer som alla är möjliga att påverka!

Det nuvarande matsystemet måste förändras om vi ska ha möjlighet att nå SDG 2: Ingen hunger. Så lyder budskapet i rapporten The State of Food Security and Nutrition 2023.

Förändringen måste ske nu. För att detta ska vara möjligt krävs att vi ändrar våra tankesätt kring matsystemet, med inställningen att hunger varken ska skapas eller tolereras.

Men hur kan ett hållbart och rättvist matsystem se ut, och hur ska förändringen dit göras? Det är en svår, men nödvändig, fråga att ställa både sig själv och andra.