Lagkrav på företagsansvar

Idag måste företag enligt lag generera vinst åt sina aktieägare, men det finns ingen lag som kräver att de ska respektera mänskliga rättigheter eller miljön. Men efter en omröstning i EU-parlamentet står det klart att sådan lagstiftning kommer att införas.

Det är ingen nyhet att företag som verkar i länder med svaga rättssystem och korruption, utnyttjar detta för ekonomisk vinning. Det leder till dåliga och rentav farliga arbetsvillkor samt förstörelse av ekosystem. Då det inte funnits reglering har företag som väljer att arbeta etiskt och hållbart tvingats konkurrera på ojämlika villkor med de som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Detsamma gäller i hela produktionskedjan, då företag många gånger avsäger sig ansvaret för hur deras underleverantörer agerar. Det är därför tydligt att marknadskrafter inte har bidragit till bättre villkor. 

Företagen kan bidra

Företag, speciellt de som jobbar över landsgränserna, har stora möjligheter att bidra till de samhällen där de verkar. Tyvärr utnyttjas idag alltför ofta svaga rättssystem och korruption, vilket leder till att mänskliga rättigheter kränks. Detta gäller framförallt företag inom utvinningsindustrier, så som gruvbrytning, något våra samarbetspartner har vittnat om. Det handlar exempelvis om att hela samhällen kan tvångsförflyttas och att jordbrukare och småplantager trängs undan. Många gånger har arbetare under dåliga arbetsvillkor inte heller rätten att organisera sig fackligt, vilket är en mänsklig rättighet. När både människor och ekosystem i fattiga länder utnyttjas av företag är det framförallt de redan marginaliserade grupperna som drabbas värst. Ändå har inte företagen hållits ansvariga, förrän nu.

Ett steg i rätt riktning

I mars i år röstade över 70 procent av EU-parlamentarikerna ja till att EU-kommissionen ska ta fram EU-lagstiftning för att säkerställa att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljön. Det är ett steg i rätt riktning då varken EU eller Sverige idag har den typen av lagkrav. Nästa steg är att utforma en omfattande och skarp lagstiftning som effektivt kan bidra till bättre villkor för de som idag drabbas när företagsintressen går före människors livsvillkor. Med andra ord är det inte läge att luta sig tillbaka. För att lagkrav på företagsansvar ska fungera i praktiken krävs bland annat att den omfattar alla företag och hela värdekedjan samt innehåller tydliga definitioner av mänskliga rättigheter och miljö.

Vi ser att civilsamhällesorganisationer har varit viktiga aktörer i att driva på för en sådan lagstiftning och att de fortfarande har en central roll att spela i dess utformning. Vidare ser vi att lagstiftningen bör arbetas fram i meningsfull konsultation med de personer som påverkas av företagens handlingar.