Lär känna VIF:s praktikant Lisa

Jag heter Lisa Fredriksson och har just avlutat min dubbelkandidat inom statsvetenskap och företagsekonomi på Stockholms Universitet. Under min praktik på VIF kommer jag att fortsätta arbetet med att utveckla VIFs kommunikation samt söka nya finansiärer.

Vad var det som gjorde dig intresserad av VIF?
Jag har länge brunnit för frågor som rör ekonomisk och politisk orättvisa, och har under flera år engagerat mig i Amnesty International i kampen för mänskliga rättigheter. Arbetet med att utveckla demokrati genom internationella samarbeten finner jag otroligt intressant och är därför något jag vill fördjupa mig i.

Varför tycker du att de frågor som VIF driver är viktiga?
Jag anser att internationell solidaritet och utökade demokratiska rättigheter är grundläggande för att skapa en hållbar och rättvis värld. Enligt mig ska nationella gränser, kön, etnicitet, eller sexualitet inte påverka någons rättigheter och möjligheter till politiskt inflytande. Därför anser jag att VIFs internationella samarbeten, specifikt riktat emot kvinnor och unga, är otroligt viktiga för att både informera och stärka civilsamhället som i sin tur bidrar till ett mer jämlikt och rättvist samhälle både nationellt och globalt.

Vad gör du när du inte praktiserar hos VIF?
Utöver praktiken på VIF så leder jag Amnesty-gruppen ”Amnesty Students of Stockholm” samt har tillsammans med en vän startat föreningen REVIR som anordnar jazz-evenemang i Stockholm (på det sätt som pandemin tillåter). Under min övriga fritid älskar jag att laga mat samt spela musik, både själv på piano och sång eller från mina kassettband och cd-skivor.

Vad hoppas du få ut av din praktik?
Min förhoppning är att få fördjupa mig både i de projekt som VIF driver samt lära mig hur organisationen fungerar. Fördelen med en praktik på VIF är möjligheten att få ta del av hela organisationens arbete från styrelsebeslut till verkställande. Dessutom ser jag fram emot att utveckla mig själv i det praktiska arbetet!