AKTUELLT

 • Lagkrav på företagsansvar

  Idag måste företag enligt lag generera vinst åt sina aktieägare, men det finns ingen lag som kräver att de ska respektera mänskliga rättigheter eller miljön. Men efter en omröstning i EU-parlamentet står det klart att sådan lagstiftning kommer att införas.

  Läs mer


 • Globala målen: en global rörelse för en rättvis värld

  Agenda 2030s löfte om att ingen ska lämnas utanför reflekterar hela Vänsterns Internationella Forums arbetssätt och filosofi. Vi tror att nyckeln till att uppnå de globala hållbarhetsmålen är att främja inkludering och skapa en rättvis maktfördelning.

  Läs mer


 • Lika rättigheter på pappret betyder inte jämställdhet

  I över hundra år har internationella kvinnodagen uppmärksammats för att kräva lika rättigheter och slut på diskriminering. Idag är det fortfarande en tid för att belysa orättvisor och kräva förändring, men samtidigt ett tillfälle att fira de framsteg som gjorts.

  Läs mer


 • Världsdagen för (digital) social rättvisa

  Idag, den 20 februari, infaller FNs världsdag för social rättvisa (World Day of Social Justice) som i år uppmärksammar digital ojämlikhet.

  Läs mer


 • Lär känna VIF:s praktikant Lisa

  Lär känna Lisa Fredriksson som kommer genomföra sin praktik hos oss under våren

  Läs mer


 • Ny hemsida

  VIF har en ny och uppdaterad hemsida! Välkommen

  Läs mer